Parafia p.w. Zwiastowania NMP w Witkowie Śląskim

Prace remontowe

3 kwietnia 2012

Wszystkie prace remontowe w kościele i przy plebanii udało się wykonać dzięki wielkiej ofiarności i zaangażowaniu parafian oraz życzliwych osób. Parafianie a także inne osoby składały ofiary. Wiele prac zostało wykonanych nieodpłatnie, albo za symboliczną zapłatę. Dużo materiałów zostało ofiarowanych.

Duża część prac zostało sfinansowana przez Urząd Gminy w Czarnym Borze za kadencji wójta p. Andrzeja Chmielewskiego i podczas kadencji obecnego wójta p. Adama Góreckiego.

Prace konserwatorskie przy ołtarzu Serca Pana Jezusa, przy ołtarzu głównym i organach zostały dofinansowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

Prace konserwatorskie związane z renowacją: stacji Drogi Krzyżowych, ołtarza Serca Pana Jezusa, ołtarza głównego, prospektu organowego wykonała   firma „Ryton” pod kierunkiem p. konserwator Anny Kościów.

Prace konserwatorskie przy organach zostały wykonane przez                   p. Bolesława Broszkę.

Prace remontowe kościoła i plebanii zostały wykonane głównie przez firmę „Walski” pod kierunkiem p. Waldemara Śliwińskiego.

Wielki wkład w organizacje i przebieg powyższych prac miała Rada Parafialna w skład której wchodzą: p. Krystyna Stawiarska, p. Tadeusz Duroł,       p. Stefan Dynerowicz, p. Władysław Kogut, p. Stanisław Pogwizd.

Dużą pomoc związaną z remontem kościoła i plebanii, parafia otrzymała od p. Pawła Sosialuka i p. Andrzeja Sosialuka, którzy sprawowali nadzór budowlany.

Wszystko, co udało się zrobić, to owoc Bożego błogosławieństwa i otwartego serca wielu ludzi.

Serdeczne „Bóg zapłać” kieruję do wszystkich, dzięki którym prace remontowe w parafii w minionych latach mogły się dokonać.

Ks. Janusz

Poniżej znajduje się dokumentacja fotograficzna z przebiegu prac remontowych:

MALOWANIE KOŚCIOŁA 2008-2009

REMONT PLEBANII 2008

ODWODNIENIE PLEBANII I PLAC PRZED PLEBANIĄ 2009

DROGA KRZYŻOWA 2oo9

ODWODNIENIE KOŚCIOŁA 2010

DZWON i ZEGAR 2011

MALOWANIE PLEBANII 2011

OŁTARZ GŁÓWNY

OŁTARZ NSP JEZUSA 2009-2010

ORGANY 2011

Elewacja wieży kościoła

AUTOMATYKA DZWONU I ZEGARA, LAMPKA WIECZNA 2011-2012

Powered by WordPress | Valid XHTML 1.0 | CSS 2.0