Parafia p.w. Zwiastowania NMP w Witkowie Śląskim

Księża i Ojcowie posługujący w Witkowie

15 lutego 2013

DOMINIK GEYER (1696-1727) O.S.C. opat krzeszowski

Dominik Geyer urodził się w Nysie w 1662. Kształcił się w Nysie. Miał 34 lata kiedy został wybrany opatem. W l703 powiększył dobra krzeszowskie o zamek Bolków i 13 wsi. W 1703 uzyskał też potwierdzenie fundacji probostwa w Cieplicach dla klasztoru. Otrzymał łaskę uzdrowienia modląc się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej i przed wizerunkiem Matki Bożej Ĺoretańskiej. Z wdzięczności ufundował na Boże Narodzenie 1716 sukienkę srebrną na figurę Maryi W kaplicy Loretańskiej. Dbał o rozkwit opactwa i stan podległych świątyń. Przebudował kapliczki Kalwarii krzeszowskiej. Zamawiał obrazy u Johanna Claessensa (+1716), wywodzącego się z Antwerpii, nadwornego V malarza biskupa wrocławskiego. W czasie jego rządów został zbudowany kościół w Cieplicach. Rzemiosło doprowadził do rozkwitu i rozwinął handel. Przyczynił się do rozkrzewienia tkactwa, które przynosiło spore dochody. Wybudował drewniane domy dla tkaczy w Chełmsku, którym nadano imię Dwunastu Apostołów. Zgromadził środki na budowę kościoła klasztornego. Rozpoczął też budowę kościoła w Witkowie. 1722 zbudował kościółek św. Anny w Chełmsku, następnie pałac cystersów w Świdnicy. W czasie jego rządów opactwo znajdowało się w rzędzie klasztorów błyszczących przykładem. Ostatnie lata opata Dominika były trudne z powodu wysiłków płacenia wysokich podatków wprowadzonych W 1722 przez Karola V1. Po wylewie, który przeżył w Świdnicy w 1723, miał niesprawną prawą rękę. Był opatem przez 30 lat, zmarł w 1726 w Cieplicach w wieku 64 lat. Opat Geyer był wielkim czcicielem Dzieciątka Jezus. Prosił, aby go pochowano przed ołtarzem Jezusa Emmanuela. Po wybudowaniu nowego kościoła klasztornego, płyta nagrobna opata została umieszczona w posadzce przed ołtarzem  św. Bernarda z Clairvaux.

INNOCENTY FRITSCH (1665-1734) (1727-1734)

Gottfried Fritsch urodził się 6 III 1665 W Otmuchowie, był synem browarnika. Wcześnie osierocony, postanowił zostać cystersem. Kształcił się w Gimnazjum jezuickim w Nysie. 15 XI 1682, 17-letni Fritsch wstąpił do klasztoru cystersów w Krzeszowie, gdzie przyjął imię zakonne panującego wówczas papieża Innocentego XI. Kształcił się nadal w klasztorze pod kierunkiem duchownych karmelitańskich z Pragi, wykładowców uniwersytetu praskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał W 1689. Mszę prymicyjną odprawił 22 X 1689 w Krzeszowie. W 1690 opat Rosa ustanowił Innocentego Fritscha bibliotekarzem. Pełnił tę funkcję przez cztery lata. Pod koniec 1694 został prefektem kulinarnym, prowadząc sprawy kuchni prałackiej i konwentu. Był pobożny i wykształcony.  Na początku roku 1697 do Krzeszowa dotarł regiment Sapiehy, który poprosił opata, aby Innocenty został kapelanem regimentu podczas Wojny z Turcją. Opat wyraził zgodę i Innocenty wyruszył z regimentem na Węgry. Jesienią 1700 Innocenty wrócił w zacisze murów klasztornych. W 1706 został proboszczem parafii W Witkowie, gdzie kończył budowę kościoła. W 1707 Innocenty został skierowany na urząd administratora dominium W Starych Bogaczowicach. W 1716 Fritsch objął funkcję przeora probostwa cystersów w Cieplicach i zarządzał kurortem gorących źródeł. Probostwo otrzymało tytuł Prepositus Thermarum. Do czasu wojen śląskich probostwo cieplickie składało się z dwunastu mnichów i przeora.W 1711 pożar zniszczył kościół W Cieplicach. Pod kierunkiem przeora ojca Anzelma von Kottwitz (1708-1716) odbudowano kościół także przy wsparciu Schaffgotschów. Budowę prowadził Kaspar Jentsch, miejski architekt z Jeleniej Góry. Nowy przeor zadbał o piękne wyposażenie nowego kościoła, które ufundował opat D. Geyer i hrabia Hans Anton Schaffgotsch. W 1724 zbudował nową szkołę.63-urodziny spędził Frisch w Cieplicach jako „Príor mitis et provídus.”  Opat Geyer wyznaczył Innocentego Fritscha na swego następcę. Wybór opata nastąpił 20 II 1727. Cesarz wysłał na wybory opata komisarza Justusa Wilhelma Antona Almesloe i deputowanego Christopha Ferdynanda Niptscha. Wyborom przewodniczył L. Bauch, opat z Lubiąża oraz opat Gregor Regnard z Henrykowa. Był obecny kanclerz klasztoru dr Karl Ferdynand Mentzel i przedstawiciele szlachty z sąsiedztwa. Odczytano 64 kapitel reguły św. Benedykta o wyborze opata. Kantor odczytał listę uczestników Wyboru. Wyruszyli procesją do kościoła. W refektarzu odbyły się wybory, bez udziału komisarzy. Wszystkie głosy oddano na Innocentego Fritscha. Po wyborze opat z Lubiąża i opat Henrykowa prowadzili nowego opata krzeszowskiego W procesji do kościoła, przy bijących dzwonach, przy dźwiękach bębnów i trąbek, ze śpiewem hymnu Te Deum. Nastąpiła instalacja nowego opata, któremu bracia konwentu złożyli homagium. Opaci wręczyli prezenty Innocentemu. Szlifierz szkła Scholtz podarował zestaw butelek i szklanic z herbem Lubiąża i Henrykowa. Złotnik z Cieplic podarował srebrne sztućce. W Cieplicach wykonano też pierścień opacki. W 1727 opat powołał specjalną komisję graniczną, która uregulowała granice opactwa z dobrami jezuitów w Zaclerzu, zaznaczając je słupkami z piaskowca, zawierającymi inicjały opata Innocentego Fritscha: IAG/1727 (lnnozenlius Abbas Grüssovíensís). Opat uzyskał od cesarza zatwierdzenie dóbr bolkowskich dla klasztoru na wieczne czasy wraz z zamkiem Bolków. Pełnił zaszczytną funkcję wikariusza generalnego klasztorów cysterskich na Śląsku. Wybudował imponującą świątynię klasztorną w ciągu siedmiu krótkich lat sprawowania urzędu. Opat krzeszowski był największym właścicielem ziemskim w księstwie świdnicko-jaworskim i pierwszym asesorem w księstwie.W 1733 złotnik wrocławski Hentschel wykonał kielich mszalny ze złota dukatowego, który otrzymał od braci cystersów z okazji 50lecia profesji. Opat Innocenty 30 V l734 poświęcił dzwon na placu przed nowym kościołem i nadał mu imię Emmanuel. Wielki dzwon został odlany w ludwisarni Johanna Jakoba Krumpferta.Ważył ponad 49,5 cetnara. Fritsch zmarł w 1734. Poświęcony przez opata dzwon Emmanuel dzwonił pierwszy raz, przez godzinę, głosząc smutną nowinę. Następnie dzwonił siedemdziesiąt razy w odstępach, odmierzając każdy rok życia opata.

o. Petrus Siegert

Podziękowania dla Pani Barbary Skoczylas Stadnik Dyrektora Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze oraz dla Pani Anny Kościów konserwatora dzieł sztuki za udostępnienie materiałów do publikacji.

Księża posługujący w Witkowie

od 1625 – o. Johann Witzig

od 1632 – o. Christoph Manegold

na początku XVIII w. o. Dominik Geyer – w późniejszym czasie opat w Krzeszowie

od 1707 – o. Innicenz Fritsch – w późniejszym czasie opat w Krzeszowie

od 1810 – o. Baptista Minati

od 1886 – ks. Franz Jaintner

na początku XX w. – ks. Fiedler

1915-1945 – ks. Alfons Kotzur

1945-1947- ks. Antoni Jończyk

1947-1957 – ks. Władysław Kot

1957-1959 – ks. Kazimierz Olszewski

1959 –ks. Władysław Kocyłowski

1959-1963 – ks. Albin Jończyk

1963-1974 –ks. Franciszek Wołyniak

1974 -1981 – ks. Jan Onufrów

1981-1994 – ks. Walerian Wojarski

1994-1999 – ks. Hieronim Hiczkiewicz

1999-2008 – ks. Marek Mikicionek

2008- ks. Janusz Ospa

Pozostaw komentarz

Powered by WordPress | Valid XHTML 1.0 | CSS 2.0